Việt NamEnglish
 
Hệ Thống Đào Tạo
Tin Tức
Môi Trường Của Bé
Gia Đình
Thư Viện Hình
Trang chủ > Môi Trường Của Bé, Thư Viện Hình, Tin tức
Môi Trường Của Bé, Thư Viện Hình, Tin tức
Giờ học tạo hình của lớp Bé

Giờ học tạo hình của lớp Bé

Giờ dạy hình vuông, hình tam giác lớp mẫu giáo Bé

Giờ dạy hình vuông, hình tam giác lớp mẫu giáo Bé

Giờ dạy phát triển thể chất “Đi thay đổi hướng (dích dắc) theo vật chuẩn” của lớp Nhỡ 2

Giờ dạy phát triển thể chất “Đi thay đổi hướng (dích dắc) theo vật chuẩn” của lớp Nhỡ 2

Hình ảnh các cháu tham quan Nhà Sàn Bác Hồ và khu vui chơi Helio Kids tháng 05/2016

Hình ảnh các cháu tham quan Nhà Sàn Bác Hồ và khu vui chơi Helio Kids tháng 05/2016

Cùng bé yêu trưng bày sản phẩm

Cùng bé yêu trưng bày sản phẩm

Cùng bé yêu sáng tạo đồ chơi chủ đề Phương tiện giao thông

Cùng bé yêu sáng tạo đồ chơi chủ đề Phương tiện giao thông

Trang 1 / 212